پردو وب
pordo

  مطالب و مقالات مرتبط با: کاربر اینترنت

در ایران کاربر اینترنت کسی تعریف می‌شود که در یک سال گذشته دست کم یک بار به اینترنت وصل شده و از آن استفاده کرده باشد. با انتشار جدیدترین آمار از تعداد مشترکان اینترنت در ایران، امکان ارزیابی بهتر از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چهار سال گذشته [...]

در ایران چندنفر کاربر اینترنت وجود دارد؟