پردو وب
pordo

 پروژه ها

.well .av-visible img { filter:grayscale(100%); } شرکت سيستک ارائه کننده خدمات اينترنت پرسرعت از سال 1379 فعاليت خود را شروع نموده است و در راه اندازي شبکه هاي کامپيوتري و لينکهاي اينترنتي شرکتها و مراکز دولتي فعاليت دارد. از انجايي که برقراري ارتباط به شبکه جهاني اينترنت و يا شبکه هاي داخلي مي تواند از ملزومات اساسي شرکت ها و يا سازمان ها باشد، اين شرکت با فراهم ساختن بستري سريع و قابل اعتماد توجه بسياري از مراکز کسب و کار به خود جلب نموده است. شرکت سيستک از سال 1388 علاوه بر خدمات فوق الذکر به سرويس دهي مشترکين خانگي هم پرداخته است که اين امر از جمله سياستهاي مهم اين شرکت در راستاي بوجود آوردن بستر اينترنتي مناسب و [...]


نظر شما برای بهبود کیفیت این بحث چیست؟ چه مطالبی اضافه و کم شود؟