پردو وب
pordo

  مطالب و مقالات مرتبط با: اپلیکیشن موبایل TAP30

عرصه، عرصه تکنولوژی است و این روزها همه چیز در حال اینترنتی شدن است. روزگاری آژانس گرفتن برای خود داستانی داشت. با تمام پیشرفت‌ها و افتتاح انواع و اقسام آژانس‌ها و اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی و …  هنوز این سیستم، از نظر زندگی امروز مدرن نبوده و ایرادات زیادی [...]

آژانس گرفتن به سبک مدرن!